Köptrygghet

Öppet köp

Hos oss gäller öppet köp utan tidsbegränsning. Det krävs dock att kvitto finns och att varan är oanvänd och förpackningen hel.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätt gäller i 3 år med kvitto som ska uppvisas. Ny vara eller reparation erbjuds.

Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätt. Gäller ej vid normal förslitning, oförsiktighet eller handhavandefel.

Spar alltid kvittot. Det är en trygghet för både dig och oss.